Back

Moje życie zmieniło się w 100%

Moje życie zmieniło się w 100%. Nauka dzieci w szkole / przedszkolu jest inna niż w Polsce. Regularne godziny (każdy dzień tyle samo godzin). Opieka lekarska jest na średnim poziomie. Mają dobry sprzęt, ale procedury często hamują diagnozę. Życie społeczne jest lepsze. Ludzie nie oceniają cię za wygląd. Uśmiechają się. Są mili. Zawsze jest coś, co jest na NIE. Tutaj jest to pogoda, przypomina mi Irlandię. Mimo to, nie wyobrażam sobie mieszkać gdzieś indziej.

[My life has changed 100%. Learning for children at school / kindergarten is different than in Poland. Regular hours (each day the same hours). Medical care is on an average level. They have good equipment, but procedures often inhibit the diagnosis. Social life is better. People do not judge you for your appearance. They smile. They are nice. There is always something that is NOT [nice]. Here it is the weather, it reminds me of Ireland. Still, I can not imagine living somewhere else.

Google Translation]

Place stamp here

Created: 20 Jun 2019, 8:03 p.m.