Back

Wielka Brytania to piękny kraj

Wielka Brytania to piękny kraj z cudowną linią (?). Mnóstwo ciekawych miejsc do zwiedzania, ludzie różnych narodowości – ale tutaj nikogo to nie dziwi. Kraj mógłby być troszkę czyściejszy :-) - mniej śmieci i butelek na chodnikach.

[Great Britain is a beautiful country with a wonderful line (?). Lots of interesting places to visit, people of different nationalities - but here no one is surprised. The country could be a bit cleaner :-) - less rubbish and bottles on the sidewalks.
Google Translation]

Place stamp here

Created: 2 Jul 2019, 3:11 p.m.