Back

Zmiany są zawsze wskazane aby na lepsze.

Nazywam się Renata Hryszko. Przyjechałam do Anglii (Londyn) w roku 2003, z zamysłem rozwoju i udostępnienia lepszego życia moim dzieciom. Obecnie mamy rok 2019 i w pełni mogę stwierdzić, że mój plan się powiódł. Mój syn Jarosław ukończył studia na Uniwersytecie w Newcastle na wydziale "Math and Statistic", otrzymuje tytuł Master First, natomiast córka Katarzyna pracuje w korporacji obejmując stanowisko Dyrectora do spraw "challange" w investycjach i została oddelegowana do Nowego Jorku. Obecnie mieszka na Manhatania. Jako matka business woman jestem spełniona. Gratuluję sobie tego wyboru. Zawdzięczam swoje osiągnięcia dobremu podejściu do życia, mojej mamie Annie, która wszczepiła mi motto życiowe : "Zmiany są zawsze wskazane aby na lepsze" . Pozdrawiam.

[My name is Renata Hryszko. I came to England (London) in 2003, with the intention of developing and sharing a better life for my children. It is now 2019 and I can say that my plan has been successful. My son Jarosław graduated from the University of Newcastle in the "Maths and Statistics" department, receives a First Class Masters, while my daughter Katarzyna works in a corporation, taking the position of the "challange" dispenser in investments and was delegated to New York. She currently lives in Manhattan. As a businesswoman mother, I'm satisfied. I congratulate myself on this choice. I owe my achievements to a good approach to life, my mother Anna, who instilled in me the motto of life: "Changes are always recommended but only if they are for the better." Greetings.
Google Translation]

Place stamp here

Created: 12 Jul 2019, 12:56 p.m.

Nationality: Polish